Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

» Dz.U. 2001 Nr 138, poz. 1559
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

» Dz.U. 2004 Nr 172, poz. 1806
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi
z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego


powrót do głównego menu

Wszystkie pliki zapisane są w formacie PDF
- do ich odczytania potrzebny jest program Acrobat Reader.